روانشناسی تبلیغات تجاری

روان‌شناسی تبلیغات تجاری

50,000 تومان 37,500 تومان


تعداد صفحات : ۲۹۷
شابک : ۵-۵-۹۰۵۷۲-۹۶۴-۹۷۸
چاپ : پنجم
قطع : وزیری
جلد : شومیز
نویسنده : ماکس ساترلند
مترجم : سینا قربانلو

دسته: , . برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
درباره کتابفهرستچند رسانه ای
شرحی مختصر از کتاب

کتاب “روان‌شناسی تبلیغات تجاری” حاصل سالها تجربه ساترلند در حوزه تبلیغات تجاری است. این کتاب رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می‌گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی بنیادین آن را توصیف می‌کند. کتاب روان‌شناسی تبلیغات تجاری در وهله اول برای مدیرانی نوشته شده است که در عرصه تبلیغات تجاری هزینه می‌کنند؛ کسانی چون مدیران و سرپرستان بازاریابی، مدیران محصول و مدیران شرکت های تبلیغاتی، همچنین برای تمامی افرادی که به تبلیغات و کارکردهای روان شناختی آن می اندیشند، کتاب بسیار مفیدی است.
برخی مطالب مندرج در این کتاب عبارتند از:
– تبلیغ شکل یا تصویر
– تبلیغ در نقطه فروش: چگونه دستورکار به هم می خورد؟
– تأثیرات تبلیغ از راه تداعی
– کاربرد تبلیغات
– وقتی که تبلیغات متوقف می‌شود چه روی می‌‌دهد؟
– تا چه زمانی شرکت می‌تواند در مقابل توقف تبلیغات دوام بیاورد؟
– تبلیغات فصلی
– آگهی‌های دنباله‌دار
– تغییر دادن تصویر ذهنی
– اندازه‌گیری آثار تبلیغ در حافظه
– یادآوری خود انگیخته تبلیغ‌


فهرست کتاب
خلاصۀ محتوا
بخش ۱
شالوده و محیط تبلیغات
فصل اول
مقدمه¬ای بر تبلیغات
فصل دوم
تبلیغات و جامعه: موازین اخلاقی و مقرّرات
فصل سوم
تبلیغات و فراگرد بازاریابی
فصل چهارم
مؤسسات تبلیغاتی

بخش ۲
پیشینه، برنامه ریزی و راهبرد تبلیغات
فصل پنجم
مخاطب مصرف کننده
فصل ششم
تحقق راهبردی
فصل هفتم
راهبرد و برنامه ریزی
فصل هشتم
تبلیغات چگونه عمل می کند؟

بخش ۳
رسانه های تبلیغات
فصل نهم
راهبرد و برنامه ریزی رسانه ها
فصل دهم
رسانه های چاپی
فصل یازدهم
رسانه های پخشی
فصل دوازدهم
خرید رسانه ها

بخش ۴
خلق تبلیغات
فصل سیزدهم
جنبۀ خلاقیت تبلیغات
فصل چهاردهم
خلق تبلیغات چاپی
فصل پانزدهم
خلق تبلیغات رادیویی و تلویزیونی (رسانه های پخشی)
فصل شانزدهم
خلق تبلیغات پاسخ ـ مستقیم
فصل هفدهم
خلق تبلیغات کتاب راهنما و تبلیغات خارج ـ از خانه

بخش ۵
عملیات تبلیغات
فصل هجدهم
ترویج فروش
فصل نوزدهم
روابط عمومی
فصل بیستم
مبارزۀ تبلیغاتی
فصل بیست و یکم
تحقیقات ارزشیابی کننده

بخش ۶
سایر انواع تبلیغات
فصل بیست و دوم
تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار و خرده فروشی
فصل بیست و سوم
تبلغات بین¬المللی

بخش ۷
پیوست ها
مشاغل تبلیغات
واژه¬نامه

فهرست مطالب
یادداشت ناشر
یادداشت مترجم
پیش گفتار مؤلفان
دربارۀ مؤلفان

بخش ۱
فصل اول
شالوده و محیط تبلیغات
مقدمه ای بر تبلیغات
بازگشت آدیداس
آنچه یک تبلیغ را برجسته می کند
کلاسیک ها
مشخصات آگهی های برجسته
موضوعات و دیدگاه های دیگر
دنیای تبلیغات تجاری
تعریف تبلیغات تجاری
اقسام تبلیغات
نقش های مختلف تبلیغات
مفاهیم و کاربردها
کارکردهای تبلیغات
پنج بازیگر
تبلیغ کننده
مؤسسۀ تبلیغاتی
رسانه ها
نهادهای تخصصی (فروشندگان خدمات)
مخاطبان هدف
تکامل تبلیغات
دورۀ باستان
عصر چاپ
سال های شکل گیری
تبلیغات نوین
عصر حرفه‌ای‌گری
درون تبلیغات
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل دوم
تبلیغات و جامعه: موازین اخلاقی و مقررات
مجلۀ سؤال برانگیزبنتون (کالرز)
اصول اخلاقی تبلیغات
معیارهای اخلاقی
سبک های زندگی
مشکل پای‌‌بندی به اخلاق
مسائل اخلاقی در تبلیغات
اغراق‌گویی
ذائقه یا سلیقه و تبلیغات
کلیشه‌ای سازی در تبلیغات
تبلیغات برای کودکان
تبلیغات محصولات بحث انگیز
سبک های زندگی
تبلیغات زیر آستانۀ حسی
تبلیغات و قانون
تبلیغات و نخستین اصلاحیۀ قانونی [قانون اساسی] مفاهیم و کاربردها
کمیسیون فدرال تجارت (اف تی سی)
اف تی سی و تبلیغ کنندگان
ملاحظات اف.تی.سی دربارۀ تبلیغات
نیرنگ
اساس منطقی طرح یک ادعا
دادخواست ریکو
تبلیغات مقایسه ای
تاییدها
نمایش دادن کالاها
چاره¬جویی برای تبلیغات اغفال کننده و غیرمنصفانه
احکام توافقی
دستورهای ترک اقدام
تبلیغات تصحیحی
اشارات اف.تی.سی
مسئولیت قانونی مؤسسۀ تبلیغاتی
درون تبلیغات
اثبات ادعاهای تبلیغات
جبران خسارت مصرف کننده
ادارۀ مواد غذایی و دارویی
کمیسیون فدرال ارتباطات
سایر مؤسسات فدرال
خود تنظیمی
خود انظباطی
مؤسسات کشوری
نظارت محلی: بی¬بی¬بی
مقررات رسانه¬ها و تبلیغات
نظر آخر
خلاصه
مورد ویدیوی

فصل سوم
تبلیغات و فراگرد بازاریابی
هوگز در گرداگرد جهان
مفهوم بازاریابی
پنداری از یک بازار
انواع بازار
موضوعات و دیدگاه های دیگر
معنای بازاریابی
چهار «پی» بازاریابی
محصول
مکان (کانال توزیع)
مفاهیم و کاربردها
قیمت گذاری
ترویج
درون تبلیغات
تبلیغات و آمیزۀ بازاریابی
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل چهارم
مؤسسات تبلیغاتی
آن که نگریخت
جوهر کسب و کار: پندارهای ارزش افزودنی
ارتباطات بازاریابی یکپارچه شده
درون تبلیغات
دلایل به خدمت گرفتن یک مؤسسه تبلیغاتی
خبرگی، عینیت، وقف شدن و تعهد
کارکنان و مدیریت
مفاهیم و کاربردها
دنیای مؤسسه
مؤسسات با خدمات کامل
بوتیک های خلاق
مؤسسات داخلی
درون تبلیغات
خدمات خرید رسانه
مؤسسات تبلیغاتی چگونه سازمان می یابند؟
مدیریت پروژه (مدیریت امور مشتری)
پرورش خلاقیت و تولید
خدمات بازاریابی
مفاهیم و کاربردها
بخش تحقیقات
خدمات داخلی
چگونه به مؤسسات، پول پرداخت می شود؟
نظام حق¬العمل کاری
نظام حق العمل کاری چگونه کار می کند
نظام دستمزدها
آیندۀ مؤسسات تبلیغاتی
موضوعات و دیدگاه های دیگر
خلاصه
مورد ویدیویی
مطالعۀ موردی

بخش ۲
فصل پنجم
پیشینه، برنامه ریزی و راهبرد تبلیغات
مخاطب مصرف کننده
رفتار مصرف کننده
مخطاب مصرف کننده
بخش بندی بازار
بازاریابی هدفمند
تأثیرات بر شما به عنوان یک مصرف کننده
تأثیرهای فرهنگی و اجتماعی
گروه¬های مرجع
مفاهیم و کاربردها
تأثیرهای شخصی
جمعیت¬شناسی
موقعیت جغرافیایی
روان نگاری
موضوعات و دیدگاه های دیگر
رفتار خرید
کلید تبلیغات مؤثر: شناخت مخاطب
خلاصه
مورد ویدیویی
ضمیمه: مطالعۀ روندهای مصرف کننده

فصل ششم
تحقیق راهبردی
ادیسۀ تحقیق کوپرمانتین
تحقیق: جستجو برای فهم
تحقیق اکتشافی
درون تبلیغات
چه کسی واقعیت ها را سازماندهی می کند؟
سند راهبرد
هدف بازاریابی
محصول
مخاطب هدف
وعده و پشتیبانی
شخصیت نام تجاری محصول
بیان راهبرد
تحقیق برای طراحی پیام
تحقیق تشخیصی و بازخورد اولیه
سبک زندگی
آزمون های ارتباطی
از تحقیق چگونه استفاده می شود: بازگشت به کوپرمانتین
مفاهیم و کاربردها
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل هفتم
راهبرد و برنامه ریزی
ریگلی دنیا را وادار به جویدن می کند
راهبرد و برنامه ریزی
برنامه ریزی راهبردی: گرفتن تصمیم های هوشمندانه
برنامۀ کسب و کار
برنامۀ بازاریابی
هدف های بازاریابی
مشکلات و فرصتها
انتخاب بازارهای هدف
راهبردهای بازاریابی
طراحی برنامه های اجرایی
اجرای برنامه ها ارزشیابی برنامه ها
برنامه ریزی تبلیغات
تحلیل وضعیت
تصمیم های مربوط به راهبرد تبلیغات
اجرا و ارزشیابی
بودجۀ تبلیغات
درون تبلیغات
طرح (برنامه) خلاقیت و راهبرد متن تبلیغ
راهبردهای پیام
فرض های فروش
جزئیات اجرا
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل هشتم
تبلیغات چگونه عمل می کند؟
گریز ناپذیر کردن آگهی ها
تأثیر تبلیغات
محیط تبلیغات
مخاطب
تبلیغات پیروزمند
ادراک
ایجاد قدرت توقف دهی
آگاهی: ایجاد یک تأثیر
موضوعات و دیدگاه های دیگر
فهم: شفاف سازی
ترغیب: ساختن پیام های متحرک
درون تبلیغات
قدرت قفل کنندگی: به یادماندنی کردن پیام
چگونه تصویرهای نام تجاری عمل می کنند؟
شکل/ تصویر نام تجاری
ایجاد یک نام تجاری
سبک زندگی
تبلیغات دگرساز
خلاصه
مورد ویدیویی
مطالعۀ موردی

بخش ۳
فصل نهم
رسانه های تبلیغات
راهبرد و برنامه ریزی رسانه ها
همکاری با یکدیگر: طراحی آگهی ها برای رسانه های خاص
کارکرد برنامه ریزی رسانه ها در تبلیغات
مفهم روزنه در برنامه ریزی رسانه ها
عملیات برنامه ریزی رسانه ها: منابع اطلاعات و تجزیه و تحلیل
منابع بازاریابی
منابع خلاقیت
منابع رسانه ای
عملیات برنامه ریزی رسانه ها: تدوین هدف ها
یافتن مخاطبان هدف در فرصت های رسانه ای
مفاهیم و کاربردها
جغرافیای فروش: در کجا تبلیغ شود؟
زمان بندی: در چه زمانی تبلیغ شود؟
طول دوره: چه مدتی تبلیغ انجام گیرد؟
عملیات برنامه ریزی رسانه ها: تدوین راهبردها
راهبردهای مخاطب هدف: فناوری نوین اندازه گیری
راهبردهای جغرافیایی: تخصیص وزن رسانه ها
راهبردهای زمان بندی/ طول دوره: الگوهای تداوم
درون تبلیغات
عملیات برنامه ریزی رسانه ها: شیوه های انتخاب رسانه
اندازه های مخاطب استفاده شده در برنامه ریزی رسانه ها
دسترسی و برنامه ریزی رسانه ها
فراوانی و برنامه ریزی رسانه ها
ترکیب هدف های دسترسی و فراوانی: فراوانی مؤثر
کارآیی هزینه به عنوان بعدی از برنامه ریزی
انتخاب محیط های رسانه ای قابل قبول
عملیات برنامه ریزی رسانه ها: مرحله بندی یک طرح رسانه ای
تحلیل پس زمینه/ موقعیت
هدف های رسانه ای/ فرصت های روزنه ای
راهبرد: انتخاب رسانه ها
نمودار گردش کار: زمان بندی و تخصیص بودجه
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل دهم
رسانه های چاپی
کودکانی که به خواندن روی می آورند.
رسانه های چاپی
روزنامه ها
ساختار روزنامه ها
خوانندگان روزنامه ها
اندازه¬گیری میزان مخاطبان روزنامه
تبلیغات در روزنامه ها
درون تبلیغات
محاسن روزنامه ها
درون تبلیغات
معایب روزنامه ها
آینده روزنامه ها
مجلات
مفاهیم و کاربردها
ساختار مجلات
خوانندگان مجلات
اندازه گیری میزان خوانندگان مجلات
موضوعات و دیدگاه های دیگر
تبلیغات در مجلات
محاسن مجلات
معایب مجلات
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل یازدهم
رسانه های پخشی
خداحافظ تلویزیون
تلویزیون شبکه ای دارای سیم
تلویزیون شبکه ای بدون سیم
تلویزیون عمومی: پنجمین شبکه
تلویزیون کابلی و مشترک پذیر
تلویزیون محلی
تلویزیون تخصصی
موضوعات و دیدگاه های دیگر
تلویزیون تعاملی (متعامل)
برنامه های تلویزیونی همزمان (سندیکایی)
تبلیغات تلویزیونی
گونه های تبلیغات تلویزیونی
مخاطب تلویزیون
مفاهیم و کاربردها
مردم چگونه تلویزیون تماشا می کنند؟
اندازه گیری میزان مخاطبان تلویزیون
محاسن و معایب تلویزیون
محاسن
عیب ها
ساختار رادیو
رادیو ای.ام
درون تبلیغات
رادیو اف . ام
رادیو کابلی و پخش صوتی دیجیتال
تبلیغات رادیویی
رادیو شبکه ای
رادیو خاص (اسپات)
مخاطب رادیو
اندازه گیری میزان مخاطب رادیو
محاسن و معایب رادیو
محاسن
موضوعات و دیدگاه های دیگر
معایب
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل دوازدهم
خرید رسانه ها
معضلی برای تبلیغ کننده: دسترسی به افراد حدوداً بیست ساله
ویژه کارهای خرید رسانه ها
فراهم آوردن اطلاعات داخلی برای برنامه ریزان رسانه
انتخاب ابزار رسانه ای
مذاکره دربارۀ قیمت های رسانه ها
زیر نظر داشتن عملکرد ابزار
تحلیل های بعد از مبارزۀ تبلیغاتی
مهارت های ویژه: دانش فرد خبره دربارۀ فرصت های رسانه ای
محتوای رسانه ها
عادات مخاطب
ارزشیابی تحقیقات
مهارت های ویژه: دانش قیمت گذاری رسانه ها
مسئولیت های مربوط به هزینۀ رسانه ها
مهارت های ویژه: انتخاب ابزار رسانه ای و مذاکره دربارۀ آن
حد و مرزها: کار در محدودۀ الزامات طرح
مذاکره: هنر یک خریدار
درون تبلیغات
مهارت های ویژه: حفظ کارکرد طرح
زیرنظر داشتن تحقیقات مربوط به مخاطب
جدول زمانی و مشکلات فنی
درون تبلیغات
خلاصه
مورد ویدیویی
مطالعۀ موردی

بخش ۴
فصل سیزدهم
خلق تبلیغات
جنبۀ خلاقیت تبلیغات
ایده ها چگونه تحویل می یابند: نسل پپسی با یک نگرش
مفهوم خلاق
آنچه به یک ایده خلاقیت می بخشد
تفکر خلاق
فراگرد خلاقیت
فرد خلاق
مدیریت فراگرد خلاقیت
اجرای خلاق
درون تبلیغات
راهبردهای پیام
مفاهیم و کاربردها
قالب های فرمولی
لحن
مفاهیم و کاربردها
واژه ها و تصاویر
درون تبلیغات
خلاقیت اثربخش
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل چهاردهم
خلق تبلیغات چاپی
در این روز و روزگار چگونه پیام ها را برای زنان بنویسیم؟
تبلیغات چاپی
تبلیغات روزنامه ای
تبلیغات مجله ای
نوشتن برای چاپ
عنوان ها/ سرخط ها
دیگر روش های نمایش متن آگهی
بدنۀ متن تبلیغ
طراحی برای چاپ
سبک های صفحه آرایی
موضوعات و دیدگاه های دیگر
اصول طراحی
رنگ
تولید چاپی
حروفچینی
هنر
بازآفرینی رنگ
فراگرد چاپ
درون تبلیغات
فناوری جدید
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل پانزدهم
خلق تبلیغات رادیویی و تلویزیونی (رسانه های پخشی)
مهارت در ساخت تبلیغات تلویزیونی
محیط تلویزیون
ویژگی های آگهی های تلویزیونی
ماهیت تبلیغات تلویزیونی
راهبرد پیام
عناصر
فیلمبرداری و ضبط
درون تبلیغات
برنامه ریزی و تولید آگهی های تلویزیونی
برنامه ریزی آگهی های تلویزیونی
تعیین یک دیدگاه
فیلمنامه و تصویربرنامه (ماجرانما)
گروه
تولید یک آگهی تلویزیونی
قواعد تجربی برای تولید آگهی های تلویزیونی
واژگان تلویزیون
محیط رادیو
مفاهیم و کاربردها
ویژگی محیط رادیو
راهبرد پیام
نگارش برای رادیو
سبک
ابزارها
نگارش متن
تولید یک آگهی رادیویی
آگهی های ضبط شده بر روی نوار
آگهی های زنده
روندهای پیام
مدت و محتوا
جلوگیری از فرار از آگهی
قرار گرفتن در درون
دستکاری تصویر
موضوعات و دیدگاه های دیگر
رسانه های تعاملی (متعامل)
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل شانزدهم
خلق تبلیغات پاسخ ـ مستقیم
موسسه سِرِدین وارد عمل می شود
بازاریابی مستقیم
انواع بازاریابی مستقیم
صنعت پاسخ ـ مستقیم
دلایل رشد
بازاریابی مستقیم یکپارچه شده
مشکلات بازاریابی مستقیم
تبلیغات پاسخ ـ مستقیم
بازاریابی پایگاه داده ها
مدیریت بازاریابی مستقیم
تبلیغ کنندگان
مؤسسات
مصرف کنندگان
مدیریت پایگاه داده ها
طراحی یک برنامۀ بازاریابی مستقیم
موضوعات و دیدگاه های دیگر
رسانه های پاسخ ـ مستقیم
پست مستقیم
بازار کاتالوگی
رسانه های چاپی
رسانه های پخشی
بازاریابی از راه دور
هزینه ها
ویژگی ها
پیام
آیندۀ بازاریابی مستقیم
مفاهیم و کاربردها
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل هفدهم
خلق تبلیغات کتاب راهنما و تبلیغات خارج ـ ازـ خانه
رسانه های فضایی
تبلیغات کتاب راهنما
تبلیغات کتاب زرد
مخاطب
خلق آگهی های کتاب زرد
مفاهیم و کاربردها
کتاب های راهنمای الکترونیکی
تبلیغات خارج ـ از ـ خانه
تابلوهای نصب آگهی
درون تبلیغات
طرح پیام
تولید تبلیغات فضای بیرونی
خرید فضا
مخاطب
تبلیغات گذری
موضوعات و دیدگاه های دیگر
مخاطب
طراحی پیام
تبلیغات سینمایی
مخاطب
طراحی پیام
دیدگاهی دیگر
رسانه های نوآور
پیام های فروش
پیام های یادآور
پیام های منجر به اقدام
خلاصه
مورد ویدیویی
مطالعۀ موردی

بخش ۵
فصل هجدهم
عملیات تبلیغات
ترویج فروش
چیرز ابدی
تعریف ترویج فروش
اندازۀ ترویج فروش
دلایل رشد ترویج فروش
مفاهیم و کاربردها
نقش ترویج فروش در بازاریابی
رابطه بین ترویج فروش و تبلیغات
تفاوت ها و شباهت ها
معرفی یک محصول جدید
آیا ترویج فروش می تواند نام تجاری را ایجاد کند؟
انواع ترویج فروش
ترویج فروش مصرف کننده
ترویج فروش فروشندۀ دست دوم (بازرگان/باز فروش)
درون تبلیغات
موضوعات و دیدگاه های دیگر
آیندۀ ترویج فروش
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل نوزدهم
روابط عمومی
حق به حق دار می رسد، عزیزم!
چالش های روابط عمومی
مقایسۀ روابط عمومی و تبلیغات
رویکرد رسانه
درون تبلیغات
کنترل
اعتبار
اجزای روابط عمومی
اندازه گیری افکار عمومی
تکنیک های روابط عمومی
اعمال روابط عمومی از طریق رسانه های تحت کنترل
موضوعات و دیدگاه های دیگر
نشریات درون سازمانی
سخنگویان، عکس ها و فیلم ها
نمایش دهنده ها، نمایشگاه ها و رویدادهای صحنه ای
اعمال روابط عمومی از طریق رسانه های خارج از کنترل
تبلیغات غیرتجاری
سازمان های غیرانتفاعی
ارزشیابی روابط عمومی
موضوعات و دیدگاه های دیگر
ارزشیابی فراگرد
مفاهیم و کاربردها
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل بیستم
مبارزۀ تبلیغاتی
اورلاندو، فلوریدا: ترویج تعطیلات جادویی
ساختار طرح یک مبارزۀ تبلیغاتی
تحلیل وضعیت
تحلیل سوآت
راهبرد مبارزۀ تبلیغاتی
هدف ها
هدف گیری
راهبردهای جغرافیایی
موقعیت دهی
فروش مجامع (نشست ها)
فعالیت های ارتباطات بازاریابی
مضمون خلاقیت
رسانه های تبلیغات
پیام های پاسخ ـ مستقیم
روابط اعضا
ترویج های مربوط به مصرف کننده
کارت جادویی اورلاندو
فعالیت های تجاری
روابط عمومی
برنامۀ بین المللی
یک برنامۀ جامع ارتباطی
خلاصه

فصل بیست و یکم
تحقیقات ارزشیابی کننده
چرا جشنوارۀ کَن نمی تواند به توافق برسد؟
فراهم آورندگان و روش های تحقیقات ارزشیابی کننده
آزمون های حافظه
آزمون های یادآوری
سبک زندگی
آزمون های بازشناسی
آزمون های ترغیبی
انواع آزمون های ترغیبی
سنجش آزمون های ترغیبی
شمارش های پاسخ ـ مستقیم
آزمون های ارتباطی
مفاهیم و کاربردها
گروه های کانون
آزمون های روان شناختی
درون تبلیغات
سنجش آزمون های روان شناختی
آزمون های قاب ـ به ـ قاب
سنجش آزمون های قاب ـ به ـ قاب
آزمون های درون بازار
آزمون های بازار شبیه سازی شده
داده های تک منبعی
نکات ضمنی تحقیق ارزشیابی کننده
خلاصه
مورد ویدیویی
مطالعه موردی

بخش ۶
فصل بیست و دوم
سایر انواع تبلیغات
تبلیغات کسب و کار ـ به کسب و کار و خرده فروشی
خرده فروشی در آینده
تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار
انواع تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار
بازاریابی کسب و کار در مقایسه با بازاریابی مصرف کننده
درون تبلیغات
هدف های تبلیغات کسب و کار ـ به کسب و کار
خلق آگهی های کسب و کار ـ به ـ کسب و کار
رسانه های تبلیغات کسب و کار ـ به ـ کسب و کار
نشریات عام تجاری و کسب و کار
تبلیغات کتاب راهنما
بازاریابی مستقیم
رسانه های مصرف کننده
روندهای اخیر در خدمات رسانه ها
آیا تبلیغات کسب و کار، فروش می کند؟
تبلیغات خرده فروشی
تبلیغات خرده فروشی در مقایسه با تبلیغات سراسری (کشوری)
مفاهیم و کاربردها
تبلیغات تعاونی
روندها در خرده فروشی
مفاهیم و کاربردها
انواع تبلیغات خرده فروشی
تبلیغات خرده فروشی: خلاقیت، رسانه¬ها، و تحقیق
خلق آگهی خرده فروشی
خرید و فروش رسانه های محلی
گزینه های رسانه
تحقیق بازار خرده فروشی
خلاصه
مورد ویدیویی

فصل بیست و سوم
تبلیغات بین المللی
فکرهای خوب مرز نمی شناسند
تکامل بازاریابی بین المللی
تولید داخل کشور
صادرات
انتقال مدیریت
ملی سازی
منطقه ای سازی
چشم انداز جهانی
نام های تجاری جهانی
بحث جهانی و مؤسسات تبلیغاتی
شرق و غرب ـ آیا هرگز با هم دیدار می¬کنند؟
ابزارهای مدیریت بین المللی
زبان بین المللی
مفاهیم و کاربردها
کنترل بودجه
طرح راهبردی
درون تبلیغات
سازمان مؤسسات تبلیغاتی بین المللی
چشم انداز تبلیغات بین المللی
کنترل شدید متمرکز بین المللی
منابع متمرکز با کنترل متوسط
همتا کردن مشتری
خلق و برنامه ریزی مبارزات تبلیغاتی بین المللی
گسترش یک موفقیت ملی
مبارزات تبلیغاتی طرح ریزی شده به طور متمرکز
مفاهیم و کاربردها
انواع مبارزات مرکزی
کاربرد و تصویب محلی
تبلیغات فرامرزی تا چه اندازه موفق است؟
انتخاب رسانه ها برای مبارزات تبلیغاتی جهانی
اجرای مبارزات تبلیغاتی بین المللی
ملاحظات خاص بین المللی
آداب و رسوم
زمان
ماندگرایی، مقاومت، رَد و سیاست
خلاصه
مورد ویدیویی
مطالعه موردی

بخش ۷
پیوست ها
مشاغل تبلیغات
واژه نامه


وزن 480 g

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روان‌شناسی تبلیغات تجاری”