درباره کتابفهرستچند رسانه ای

شرحی مختصر از کتاب

برنامه ریزی یکی از مهم ترین نقش های مدیریت است. برنامه کسب و کار (Business Plan) شرکت باعث تداوم کسب و کار می شود. برنامه بازاریابی (Marketing Plan) شرکت، یک ورودی کلیدی به برنامه کسب و کار است. این برنامه باید خوش آیندترین فرصتهای کسب و کار را برای شرکت شناسایی و طرح کلی چگونگی نفوذ، دستیابی و حفظ موقعیت ها در بازارهای شناخته شده را ترسیم کند. این برنامه یک ابزار ارتباطی است که همه عناصر آمیزه بازاریابی را در یک برنامه اجرایی هماهنگ و با هم ترکیب می کند. این برنامه به دقت بیان می کند که چه کسی، چه کاری را در چه زمانی، کجا و چطور انجام می‌دهد تا به هدفهای خود برسد.
کتاب «چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم» با آموزش قدم به قدم چگونگی طراحی و تدوین یک برنامه بازاریابی و ذکر مثال های علمی شما را با روش های اجرایی این امر آشنا می کند.
برخی از عناوین مطرح شده در این کتاب عبارتند از:
– فروش چیست؟
– بازاریابی چیست؟
– برنامه ریزی بازاریابی چیست؟
– تحلیل موقعیت – بازبینی بازاریابی
– بخش بندی بازار چیست؟
– اهداف، استراتژیهای بازاریابی و برنامه های اقدام
– توزیع و ترویج و بودجه ها
– نوشتن برنامه
– ارائه برنامه، پیگیری و بازبینی

فهرست کتاب
یادداشت ناشر
یادداشت مترجمان
پیشگفتار

فصل اول
مقدمه
فروش چیست؟
بازاریابی چیست؟
برنامه‌ریزی بازاریابی چیست؟
مراحل آماده‌سازی برنامۀ بازاریابی
خلاصه

فصل دوم
تحلیل موقعیت ـ بازبینی بازاریابی
بازبینی محیط بازاریابی
بازبینی فعالیت بازاریابی
بازبینی سیستم بازاریابی
محیط بازاریابی ـ تحقیق بازار
مثال عملی
تحقیق بازار درونی
بخش‌بندی بازار چیست؟
چک لیست اطلاعات
چگونه ارقام را ارائه کنیم
تحلیل موقعیت
تجزیه و تحلیل SWOT
خلاصه

فصل سوم
اهداف، استراتژیها و برنامه‌های اقدام
اهداف بازاریابی چیست؟
سبد محصول
نرخ نسبی رشد بازار و سهم بازار
تحلیل شکاف
استراتژی بازاریابی چیست؟
استراتژیهای قیمت‌گذاری
برنامه‌های اقدام
خلاصه

فصل چهارم
توزیع، ترویج و بودجه‌ها
برنامۀ توزیع
برنامۀ ترویج و تبلیغات
هزینه‌ها و بودجه‌ها
بودجه‌بندی هزینۀ برنامۀ بازاریابی
خلاصه

فصل پنجم
نوشتن برنامه
مقدمه
خلاصۀ اجرایی
تحلیل موقعیت
اهداف بازاریابی
استراتژیهای بازاریابی
برنامۀ زمان‌بندی چه چیز/ کجا/ چگونه
ترویج فروش
بودجه‌ها و حساب و سود و زیان
کنترلها و روزآمدسازی روشها
خلاصه

فصل ششم
ارائۀ برنامه، پیگیری و بازبینی
ارائۀ برنامه
پیگیری و بازبینی
نتیجه

پیوست
برنامۀ بازاریابی برای بازار انگلستان در سال ۲۰۱۰وزن 182 g

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟”