Slide 1
به روزترین کتابهای دنیا
در حوزه کسب و کار

ما بهت کمک می کنیم
تو کار خودت بهترین باشی
کافیه فقط انتخاب کنی

Slide 1 mobile
به روزترین کتابهای دنیا
در حوزه کسب و کار

ما بهت کمک می کنیم
تو کار خودت بهترین باشی
کافیه فقط انتخاب کنی

Slide 2
مدیریت هنری

کارگردان هنری همانند رهبر ارکستری است که می باید صدای تمام سازها را بشناسد و ارتباط آن ها را باهم بدانـد و قادر به درک روح آهنگساز باشد و خود را در آن جایگاه قرار دهد و از زبان او سخن بگوید.

اگر کـارگردان هنـری از دقایـق عکاسی، چـاپ، گرافیـک، فیلم سـازی، موسیقی و… اطلاعی نداشته باشد چگونه قادر است از این هنرها در آگهی خود استفاده کند، و آیا ایـن همـۀ ماجراست؟ یقیناً جواب، منفی است. یک کارگردان هنری باید درک درستی از مخاطبان آگهی ها، روان شناسـی تبلیغات، دانش بازاریابی، و علم تبلیغات داشته باشد.

نویسنده : نیک ماهون

مترجم : شهرزاد اسفرجانی، علی فروزفر

Slide 3
استراتژی بازایابی B2B

بازاریابی B2B که بـا عناوینی چون بازاریابی کسب‌وکـار، شرکتـی، سازمانـی، و حتی صنعتی در جامعۀ مـا معرفـی شـده اسـت، یکی از انواع شیوه‌های بازاریابـی اسـت کـه خود نیازمند استراتـژی، تکنیک‌ها، راهکارها و ابزارها، و بایدها و نبایدهـای تخصصی و خاص اسـت

در بازاریـابی B2B، افـراد و گروه‌هـای حرفـه‌ای بـه دادوستد می‌پردازند. به همین دلیل توجه ویژه به نکات، فرایندهـا، گام‌هـا، توصیه‌هـا و موضوعـات، و ارائه درست اطلاعات و ایجاد شرایط مساعـد بـرای انجام دادوستدهایی کـه مبتنی‌بر ارتباط بلندمدت، اعتماد، آگـاهی و رضایتمندی، و نیز واقعیات و منطق است، از الزامات موفقیت در بازاریابی B2B است.

نویسنده : آلیسون ثیکر

مترجم : مجید نوریان

next arrownext arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow

تخفیفات

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

دسته بندی ها

فهرست اصلی