انتشارات مبلغان در سال 1374 تاسیس گردید. این انتشارات در حوزه های نشر قرآن و معارف دینی، کتابهای علمی (در زمینۀ مدیریت، بازاریابی و تبلیغات) هنر و ادبیات و زندگی فعالیت می کند.

نشر قرآن :
انتشارات مبلغان ناشر نفیس ترین قرآنهای منتشره درجهان اسلام است. قرآن ریحان که به خط زیبای ریحان در اندازه های دو رحلی و رحلی منتشر شده و قرآن خاتم که به خط نسخ ریحانی و در اندازۀ رحلی و وزیری منتشر می شود. از آن جمله اند. این قرآن ها با جلد چرم طبیعی و گالینگور صحافی شده و دارای تذهیب های بسیار زیبا و فاخر می باشند.

نشر معارف دینی :
انتشار کتابهای بسیار زیبای نورالیقین، گزیدۀ آیات انفاق، جزء سی ام قرآین کریم، با هم نماز بخوانیم، با هم قرآن بخوانیم، سورۀ انعام، نورالرضا و منتخب مفاتیح الجنان از آثار این بخش است.

کتابهای علمی در زمینه مدیریت ، بازاریابی و تبلیغات :
این کتابها که با رویکرد توسعه ادبیات مدیریت و بازاریابی و با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران، استادان و دانش آموختگان در این حوزه ها منتشر می شوند تاکنون با عناوین متنوعی به چاپ رسیده و با استقبال شایان توجهی روبرو شده است.

کتابهای عمومی :
انتشار کتاب های فیلمسازی اصول و شیوه های عمل، فیلمنامه نویسی اصول و شیوه های عمل، همه چیز درباره نگهداری از نوزاد، رمان زیبا کشتن پابلو و ... ازآثار این بخش انتشارات مبلغان است.

خبرنامه

به منظور دریافت پیشنهادات و فروش های ویژه و همچنین خبرنامه انتشارات مبلغان
لطفا ایمیل خود را در اینجا وارد نمایید

انتشارات مبلغان در سال 1374 تاسیس گردید . ایـــــن انتشارات در حـــــوزه های نشر قرآن و معارف دینی، کتابهای علمــــی ( در زمینه مدیریت، بازاریابی و تبلیغات ) هنر و ادبیات و زندگی فعالیت می کند .

نشانی : تهــران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافــراز ( دریای نور )، کوچه پنجم، پلاک 4
تلفن : 88748039 - 88748038 - 88519079 - 88733069 - 88733070 ( 021 )
تلفن مستقیم : 88519079 ( 021 )
دورنگار : 88736088 ( 021 )
ایمیل : info@moballeghanpublishing.ir
وب سایت : www.moballeghanpublishing.ir