یکى از افتخارات بزرگ گروه مبلغان، ورود به صنعت نشر کشور است. این مهم نه از سرسوداگرى و کسب شهرت، بلکه به علت نیاز جامعۀ علمى ایران على الخصوص متخصصان و فرهیختگان حوزه هاى بازاریابى و تبلیغات انجام گرفت. به عنوان مثال، از ورود تبلیغات به رسانه هاى کشور حدود 200 سال مى گذرد. در طى این سالهاى طولانى به جز اندك نوشته هاى پراکنده هیچ کتاب جامعى در حوزة آموزش تبلیغات منتشر نشده بود و اکثر دست اندرکاران رشته تبلیغات، این صنعت را به صورت خودآموخته و یا به شیوة استاد و شاگردى آموخته بودند. انتشارات مبلغان، نخستین ناشرى بود که به خاطر شناخت و آگاهى از فقر و کمبود منابع علمى و آموزشى به این حوزه وارد شد. کتاب "تبلیغات تجارى، اصول و شیوه هاى عمل" اولین کتاب علمى رشته تبلیغات در ایران بود که توسط مبلغان منتشر گردید و توانست راه را براى آموزش این صنعت باز کند. در کنار انتشار این کتاب ارزشمند، کتابهایى دیگرى چون مبانى تحقیقات بازاریابى، مدیریت راهبردى نام تجارى، روان شناسى تبلیغات تجارى، رازهاى تبلیغات، مدیریت درآمد، مجموعه کتابهاى آموزشى دانشگاه هاروارد، اقتصاد به زبان ساده، مدیریت با ز ا ر یا بى ، خریدشناسى و دهها کتاب با ارزش دیگر توسط مبلغان منتشر گردید، و توانست جایگاه ویژه و مهمى را در دانشگاه ها و مراکز علمى و آموزشى کشور و بنگاه هاى اقتصادى به عنوان کتاب هاى آموزشى باز کند.

خبرنامه

به منظور دریافت پیشنهادات و فروش های ویژه و همچنین خبرنامه انتشارات مبلغان
لطفا ایمیل خود را در اینجا وارد نمایید

انتشارات مبلغان در سال 1374 تاسیس گردید . ایـــــن انتشارات در حـــــوزه های نشر قرآن و معارف دینی، کتابهای علمــــی ( در زمینه مدیریت، بازاریابی و تبلیغات ) هنر و ادبیات و زندگی فعالیت می کند .

نشانی : تهــران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافــراز ( دریای نور )، کوچه پنجم، پلاک 4
تلفن : 88748039 - 88748038 - 88519079 - 88733069 - 88733070 ( 021 )
تلفن مستقیم : 88519079 ( 021 )
دورنگار : 88736088 ( 021 )
ایمیل : info@moballeghanpublishing.ir
وب سایت : www.moballeghanpublishing.ir