مدیریت محصولات جدید

195,000 تومان


تعداد صفحات : ۸۰۰
شابک : ۰-۱۴-۸۶۸۹-۶۰۰-۹۷۸
چاپ : اول
قطع : خشتی
جلد : هاردکاور
نویسنده : دکتر سی. مرل کرافورد، و دکتر سی.آنتونی دی بِنِدِتو
مترجم : علی فروزفر

دسته: , , . برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
درباره کتابفهرستچند رسانه ای
شرحی مختصر از کتاب

مدیریت محصولات جدید
اصول و شیوه های عمل

انتشارات مبلّغان قبلاً کتاب ارزشمند «هنر نوآوری» درباره یکی از بزرگ ترین شرکت های طراحی و تولید محصولات به نام ایدئو و روش های آنان برای خلق محصولات جدید را منتشر کرده بود. همیشه جای خالی یک کتاب جامع در زمینه خلق محصول جدید احساس می شد. از این رو، ترجمه و انتشار آخرین ویرایش کتاب بسیار ارزشمند “مدیریت محصولات جدید” (ویرایش یازدهم) نوشته دکتر سی. مرل کرافورد، و دکتر سی.آنتونی دی بِنِدِتو، را در دستور کار قرار داد، و اکنون این اثر گران سنگ در   اختیار شماست. نویسندگان کتاب بر این باورند که “یک محصول جدید فقط زمانی موجودیت پیدا می کند که موفق باشد”. محصول جدید، زمانی ارزشمند است که نوعی منفعت یا فایده را برای مشتریانی که می خواهند نیاز یا خواسته معینی را تأمین کنند، فراهم آورد. موفقیت در تولید محصول جدید و ارائه آن به بازار، کار بسیار دشواری است و نیاز به ساز و کار و فرایند پیچیده و البته بسیار دقیقی دارد. این کتاب در مورد فرایند و گام های این عملیات گسترده صحبت می کند و هدف اصلی آن مدیریت این فرایند است. ضروری است به این حقیقت توجه کنیم که هر ساله هزاران محصول جدید وارد بازار می شوند و نزدیک به ۷۰ درصدِ آن ها با مشکل فروش روبه رو می شوند و تعداد زیادی از آن ها شکست می خورند و مجبور به خروج از بازار می شوند، و همین جاست که به اهمیت این کتاب باارزش پی می بریم.
باید اضافه کنم که این کتاب، برآیند روش ها و اصول به کار گرفته شده در طراحی و تولید محصولات جدید در شرکت های بزرگ و کوچک و لابراتوارهای حرفه ای تولید و آزمایش محصول است، و صدها مثال بی نظیر و روزآمد از ده ها رشته تخصصی، این کتاب را به دانشنامه ای یگانه در حوزه محصولات جدید تبدیل کرده است که ما در زندگی روزمرّه از آن ها استفاده می کنیم.
مطالعه این اثر را به کلیه دست اندرکاران صنعت و تجارت، همچنین استادان و دانشجویان در رشته های مختلف مربوط به تولید و بازاریابی و مدیریت، مؤکداً توصیه می کنم. با توجه به اینکه این کتاب علاوه بر راهنمایی مدیران و برنامه ریزان کسب و کارها، اساساً به منظور تدریس در دانشگاه ها نوشته شده است، امیدوارم روزی شاهد راه اندازی رشته تخصصی « مدیریت محصولات جدید» در دانشگاه ها و به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی باشیم. اگر چنین شود، صنعت و تولید و بازرگانی در کشورمان، در مسیر رونق، شکوفایی و جهش قرار خواهد گرفت.


 

فهرست کتاب
فهرست / صفحه

یادداشت ناشر ۱۴
یادداشت مترجم ۱۶
به یاد دکتر سی. مِرل کرافورد ۱۹
دربارۀ مؤلّفان ۲۲
پیشگفتار ۲۳

بخش۱: مرور کلی و شناسایی/ گزینش فرصت ۳۳

فصل ۱: عناصر استراتژیک توسعۀ محصول ۳۵
آرایش صحنه ۳۶
اهمیت محصولات جدید ۳۷
جهانی سازی و توسعۀ محصول جدید ۴۰
توسعۀ محصول چگونه امری متفاوت است ۴۳
یک محصول جدید چیست، و چه محصولی به موفقیت می رسد؟ ۴۶
آیا این حوزۀ فعالیت، واژگان یگانه ای دارد؟ ۵۰
آیا حوزۀ محصولات جدید، فرصت های شغلی معینی عرضه می کند؟ ۵۱
عناصر استراتژیک توسعۀ محصول ۵۲
فرایند پایه ای محصولات جدید ۵۲
سایر عناصر استراتژیک ۵۷
توسعۀ محصول درعمل ۵۷
خلاصه ۵۸
کاربردها ۵۸

فصل۲: فرایند محصولات جدید ۶۱
آرایش صحنه ۶۲
ماجرای کازمتیکز از پراکتر  اند گمبل ۶۲
گام های فرایند محصولات جدید ۶۷
وظایف ارزیابی در طول فرایند محصولات جدید ۷۴
سرعت بخشیدن به عرضۀ محصول به بازار ۷۸
در مورد خدمات جدید چه باید کرد؟ ۸۴
محصولات جدید برای جهان ۸۸
نقش نوآور پیاپی ۹۱
توسعۀ مارپیچی و نقش نمونه های اولیۀ محصول ۹۳
قطعی کردن اندیشه ها دربارۀ فرایند محصولات جدید ۹۴
خلاصه ۹۵
کاربردها ۹۶
مطالعۀ موردی: لِگو ۹۶
مطالعۀ موردی: تیستی   کیک سِنسِبِلز ۹۹
مطالعۀ موردی: تلمبۀ قلب لِواکور ۱۰۲

فصل۳: شناسایی و گزینش فرصت: برنامه ریزی استراتژیک برای ۱۰۵
محصولات جدید
آرایش صحنه ۱۰۶
یک استراتژی محصول برای یک «شرکت در درون یک شرکت ۱۰۶»
درون دادهای استراتژی محصول جدید و شناسایی فرصت ها ۱۰۷
منشور نوآوری محصول ۱۱۸
اجزای یک منشور نوآوری محصول ۱۲۳
چگونه یک منشور نوآوری محصول را آماده کنیم ۱۳۱
تحلیل سبد محصول: تناسب استراتژیک محصول جدید ۱۳۴
خلاصه ۱۴۰
کاربردها ۱۴۰
مطالعۀ موردی: استراتژی محصول جدید در شرکت کِلوگ ۱۴۱
مطالعۀ موردی: المنت هوندا ۱۴۳

بخش۲: خلـق مفهـوم ۱۴۹

فصل۴: خلّاقیت و مفهوم محصول ۱۵۱
آرایش صحنه ۱۵۲
کسب آمادگی ۱۵۲
مفهوم محصول ۱۶۱
دو رویکرد پایه ای ۱۶۸
منابع مهم ایده های محصول جدید از پیش آماده ۱۶۹
خلاصه ۱۸۳
کاربردها ۱۸۴
۱۸۵!مطالعۀ موردی: ساندویچ های بیسکویتی پیلزبری گراندز
مطالعۀ موردی: کارپت فلیک پی اند جی ۱۸۶
مطالعۀ موردی: آکوافرِش وایت تریز ۱۸۹

فصل۵: پیدا کردن و حل کردن مشکلات مشتریان ۱۹۱
آرایش صحنه ۱۹۲
سامانۀ کلی خلق درون سازمانی مفهوم ۱۹۲
گردآوری مشکلات ۱۹۴
حل کردن مشکلات ۲۱۱
فنون خلق مفهوم در عمل ۲۱۷
خلاصه ۲۱۷
کاربردها ۲۱۸
مطالعۀ موردی: آی کیو میلز از کمپبل ۲۱۹
مطالعۀ موردی: کسب احترام سازمانی ۲۲۱

فصل۶: رویکردهای خصیصۀ تحلیلی: مقدمه و نقشه نگاری مفهومی ۲۲۵
آرایش صحنه ۲۲۶
درک اینکه چرا مشتریان، محصولی را می خرند ۲۲۶
تحلیل شکاف ۲۲۹
خلاصه ۲۴۴
کاربردها ۲۴۵
۲۴۵(A)مطالعۀ موردی: مقایسۀ گوشی های هوشمند

فصل۷: رویکردهای خصیصۀ تحلیلی: تحلیل معاوضه ها و فنون کیفی ۲۴۹
آرایش صحنه ۲۵۰
تحلیل معاوضه ها ۲۵۰
فنون کیفی ۲۶۰
قیاس ۲۶۸
خلاصه ۲۶۹
کاربردها ۲۷۰
مطالعۀ موردی: رابر  مِید ۲۷۱

بخش۳: ارزیـابـی مفهـوم/ پـروژه ۲۷۵
فصل۸: سامانۀ ارزیابی مفهوم ۲۷۷
آرایش صحنه ۲۷۸
در فرایند محصولات جدید چه می گذرد؟ ۲۷۸
منحنی مخارج تجمعی ۲۸۴
طرح ریزی سامانۀ ارزیابی ۲۸۸
۲۹۳ (A-T-A-R)الگوی آتار
خلاصه ۲۹۹
کاربردها ۲۹۹
مطالعۀ موردی: چیپوتِل مکزیکن گریل ۳۰۰
مطالعۀ موردی:  شرکت توسعۀ مفهوم ۳۰۳

فصل۹: آزمودن مفهوم ۳۰۵
آرایش صحنه ۳۰۶
اهمیت بازاریابی پیش نگر ۳۰۶
منشور نوآوری محصول ۳۰۷
تحلیل بازار ۳۰۸
واکنش اولیه ۳۰۸
آزمودن و توسعۀ مفهوم ۳۱۰
ملاحظاتی در پژوهش آزمودن مفهوم ۳۱۵
تحلیل کردن نتایج پژوهش ۳۲۳
تحلیل زوجی ( متقارن) در آزمودن مفهوم ۳۲۸
تحقیقات بازار برای پشتیبانی از آزمودن مفهوم ۳۳۱
نتایج ۳۳۴
خلاصه ۳۳۵
کاربردها ۳۳۶
مطالعۀ موردی: دومینوز ۳۳۷
مطالعۀ موردی: مقایسۀ گوشی های هوشمند ۳۳۹ (B)

فصل۱۰: غربالگری کامل ۳۴۱
آرایش صحنه ۳۴۲
هدف های غربالگری کامل ۳۴۳
الگوی نمره دهی ۳۴۵
یک الگوی غربالگری برپایۀ پراجکت نیوپراد ۳۵۴
۳۵۶ ( فرایند سلسله مراتب تحلیلی (اِی اچ پی
جنبه های ویژه ۳۵۹
خلاصه ۳۶۰
کاربردها ۳۶۰
۳۶۱ (A)مطالعۀ موردی: لاجیتک

فصل۱۱: پیش بینی کردن فروش و تحلیل مالی ۳۶۵
آرایش صحنه ۳۶۶
پیش بینی کردن فروش برای محصولات جدید ۳۶۷
پیش بینی کردن فروش با استفاده از روش های سنتی ۳۶۹
پیش بینی کردن فروش با استفاده از نیات خرید ۳۷۰
پیش بینی کردن فروش با استفاده از الگوی آتار ۳۷۱
فنون پیش بینی کردن نفوذ محصول ۳۷۴
مشاهدات حاصل از الگوهای پیش بینی ۳۷۶
مشکلات پیش بینی کردن فروش ۳۷۷
اقدامات مدیران برای حل و فصل این مشکلات ۳۷۹
بازگشت به منشور نوآوری محصول ۳۸۷
خلاصه ۳۹۰
کاربردها ۳۹۱
مطالعۀ موردی: بِی سیتی الکترونیکز ۳۹۲
پیوست بِی سیتی: تحلیل مالی برای محصولات جدید ۳۹۶

فصل۱۲: توافق نامه (پروتکل) محصول ۴۰۱
آرایش صحنه ۴۰۲
توافق نامۀ محصول ۴۰۳
اهداف توافق نامه ۴۰۶
محتواهای ویژۀ توافق نامه ۴۰۹
توافق نامه و صدای مشتری ۴۱۷
توافق نامه و بهینه سازی کارویژۀ کیفیت (کیو اف دی) ۴۲۰
برخی هشدارها دربارۀ دشواری فرایند توافق نامه (پروتکل) ۴۲۷
خلاصه ۴۲۹
کاربردها ۴۲۹
مطالعۀ موردی: فیشر اند   پِیکل ۴۳۰
مطالعۀ موردی: دوپونت ۴۳۳
۴۳۵ (B)مطالعۀ موردی: لاجیتک
بخش۴: تـوسعـه ۴۳۹

فصل۱۳: طرح ۴۴۳
آرایش صحنه ۴۴۴
طراحی چیست؟ ۴۴۵
نوآوری مبتنی بر طراحی ۴۴۵
نقش طراحی در فرایند محصول جدید ۴۴۶
معماری محصول ۴۵۳
طراحی صنعتی و طراح صنعتی ۴۵۶
توسعۀ نمونۀ محصول ۴۵۸
اداره کردن رابطه ها در فرایند طراحی ۴۵۹
بهبود بخشیدن به روابط در فرایند طراحی ۴۶۲
طراحی به کمک رایانه و طراحی برای قابلیت تولید ۴۶۴
بهبود مستمر طرح ۴۶۶
خلاصه ۴۶۷
کاربردها ۴۶۷
مطالعۀ موردی: مینی ۴۶۸
مطالعۀ موردی: پالم پایلوت ۴۷۰
مطالعۀ موردی: مچ۳ و فیوژن از ژیلت ۴۷۴

فصل۱۴: مدیریت تیم توسعه ۴۷۹
آرایش صحنه ۴۸۰
تیم چیست؟ ۴۸۰
ساختار دادن به تیم ۴۸۱
تشکیل دادن یک تیم ۴۸۶
اداره کردن تیم ۴۹۵
تیم های مجازی ۵۰۲
اداره کردن تیم ها با پراکندگی جهانی ۵۰۳
خلاصه ۵۰۷
کاربردها ۵۰۸
مطالعۀ موردی: پروووکرافت ۵۰۹
مطالعۀ موردی:  فیوژن از فورد ۵۱۱
فصل۱۵: آزمودن استفاده از محصول ۵۱۵
آرایش صحنه ۵۱۶
نقش بازاریابی در دوران توسعه ۵۱۷
چرا آزمودن استفاده از محصول؟ ۵۱۹
آیا آزمودن استفاده از محصول، واقعاً ضروری است؟ ۵۲۰
دانش حاصل از آزمودن استفاده از محصول ۵۲۳
تصمیمات در آزمودن استفاده از محصول ۵۲۸
مشکلات ویژه ۵۳۸
خلاصه ۵۳۹
کاربردها ۵۴۰
مطالعۀ موردی: آزمودن استفاده از محصول برای کالاهای مصرفی کم دوام ۵۴۱

بخش۵: عرضۀ محصول به بازار/ روانه سازی ۵۴۵

فصل۱۶: برنامه ریزی استراتژیک عرضۀ محصول به بازار ۵۴۹
آرایش صحنه ۵۵۰
مفروضات استراتژیک ۵۵۲
دیداری دوباره با هدف های استراتژیک ۵۵۲
تصمیمات استراتژیک پلتفورم ۵۵۴
تصمیم گیری برای انتخاب بازار هدف ۵۵۹
جایگاه یابی محصول ۵۶۸
آفریدن ارزش یگانه برای بازار هدف انتخاب شده ۵۷۱
برندسازی و مدیریت برند ۵۷۲
بسته بندی ۵۸۶
خلاصه ۵۸۸
کاربردها ۵۸۸
مطالعۀ موردی: وی ۵۸۹
مطالعۀ موردی: ایریدیوم ۵۹۱
۵۹۲ (C)مطالعۀ موردی: مقایسۀ گوشی های هوشمند

فصل۱۷: اجرای برنامۀ استراتژیک ۵۹۵
آرایش صحنه ۵۹۶
چرخۀ روانه سازی ۵۹۶
روانه سازی کم مایه و زمان بندی روانه سازی ۶۰۱
تاکتیک های روانه سازی ۶۰۳
اتحادها ۶۰۸
الزامات الگوی آتار ۶۰۸
خلاصه ۶۱۷
کاربردها ۶۱۸
مطالعۀ موردی: هولو ۶۱۹
مطالعۀ موردی: دوج نیترو ۶۲۲
پاسخ های موضوعات شکل ۶۲۴

فصل۱۸: آزمودن بازار ۶۲۷
آرایش صحنه ۶۲۸
تصمیم گیری برای آزمودن بازار ۶۲۹
روش های آزمودن بازار ۶۳۶
روش های شبه فروش ۶۳۷
روش های فروش کنترل شده ۶۴۳
روش های فروش کامل ۶۴۹
روشن کردن تکلیف روش های آزمودن بازار ۶۵۹
خلاصه ۶۶۰
کاربردها ۶۶۱
مطالعۀ موردی: پپسی کو: پپسی-کانا و پپسی وان ۶۶۱

فصل۱۹: مدیریت روانه سازی محصول به بازار ۶۶۵
آرایش صحنه ۶۶۶
منظورمان از مدیریت روانه سازی چیست؟ ۶۶۶
سامانۀ مدیریت روانه سازی ۶۶۸
متریک های اثربخش نوآوری ۶۸۱
یک برنامۀ نمونه برای مدیریت روانه سازی ۶۸۴
مدیریت روانه سازی و خلق دانش ۶۸۴
شکست محصول ۶۸۷
خلاصه ۶۹۰
کاربردها ۶۹۱
مطالعۀ موردی:  لِویترا ۶۹۲
فصل۲۰: موضوعات سیاست عمومی ۶۹۵
آرایش صحنه ۶۹۶
تصویر بزرگ تر: چرخه ای از نگرانی ها ۶۹۶
نگرش های تجاری دربارۀ موضوعات محصول ۷۰۰
حوزه های مشکلات کنونی ۷۰۰
مسئولیت محصول ۷۰۱
برنامه ریزی برای فراخواندن محصول ۷۰۸
تلاش برای استانداردسازی و شفاف سازی ۷۰۹
ضرورت های زیست محیطی ۷۰۹
تکثیر غیرمجاز محصول ۷۱۳
محصولات ارزشمند ۷۱۵
اخلاقیات ۷۱۵
طراحی محصولات برای بازارهای در حال ظهور ۷۱۶
اخلاق شخصی ۷۱۹
مدنظر گرفتن موضوعات باقی مانده ۷۲۰
مدیران محصولات جدید چگونه با این همه مشکل کنار می آیند؟ ۷۲۱
خلاصه ۷۲۳
کاربردها ۷۲۴
مطالعۀ موردی: کلوراکس گرین ورکز ۷۲۵
مطالعۀ موردی: خودروهای هیبریدی (دوگانه سوز) یا خودروهای
اکسیژن سوز در جنرال موتورز؟ ۷۲۸
مطالعۀ موردی: پروداکت (رِد) ۷۳۱
راه حل های شکل ۳-۲۰ ۷۳۳

پیوست الف: منابع ایده های از پیش خلق شده ۷۳۴
۷۴۲  پیوست ب: دیگر فنون خلق مفهوم
۷۵۴     پیوست ج: برنامۀ بازاریابی
۷۶۲   پیوست د: رهنمودهایی برای ارزیابی یک برنامۀ محصولات جدید
واژه نامۀ انگلیسی به فارسی ۷۸۹

وزن 1450 g

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت محصولات جدید”