کمتر جایی را می توان یافت که در آنجا اثری از تبلیغات تجاری به چشم نخورد. دست اندرکاران تبلیغات تجاری، علاوه بر رسانه های جمعی مرسوم (رادیو، تلویزیون، مطبوعات)، از هر مکان دیگری نظیر اینترنت، فروشگاه‌ها، ساختمان‌ها، خیابان‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، قطار و مترو، بدنه وسایل نقلیه عمومی، استادیوم‌ها و زمین‌های ورزشی و حتی موشک‌ها برای رساندن پیام‌های بازرگانی خود سود می جویند. این تنوع و گستردگی، گویای یک واقعیت است حاکی از آن‌که تبلیغ تجاری، دیگر یک عمل ساده و گاه غیرضروری و دلبخواهی نیست که بتوان از آن گذشت، بلکه واقعیتی است مسلم و عجین شده با زندگی انسان عصر حاضر، به نحوی که حتی تصور جهانی خالی از تبلیغات تجاری در این زمان امکان پذیر نیست.
از این رو شرط ورود به این عرصه و موفق شدن در آن، داشتن آگاهی گسترده و درک عمیق از اصول و مفاهیم آن است که با مطالعه کتابهای تخصصی در این حوزه قابل دست یابی است.
امید است بتوانیم در این راه شما را همراهی کنیم.

فهرست اصلی