با نگاهی به اطرافمان متوجه می شویم که هر روز محصولات جدید وارد زندگیمان می شوند که پس از تولد به عنوان بخشی آشنا از زندگی، فرهنگ، و عاداتمان در می آیند. آیا تاکنون فکر کرده اید که این وسایل چگونه خلق می شوند، آیا تاکنون به مفهوم خلاقیت فکر کرده اید؟ خلاقیت به معنای دوباره چیدن عناصر آشنا در کنار یکدیگر است یا ترکیبی جدید از عناصر قدیمی و حتی ارائه تلفیقی جدید از عقایدی که پش تر در ذهن بوده است؟ به هر روی، خلاقیت هر معنایی که داشته باشد، ایجاد فرآیند و مکانیزمی که بتواند تبدیل به فرهنگی برای تولید هزاران محصول جدید و بی نظیر شود، کاری بس دشوار و حتی غیر ممکن به نظر می آید. برای آسان کردن این مسیر باید علاوه بر تجربه، مطالعه کرد. کتاب‌های موثر در این حوزه بسیار اندک هستند و ما سعی کردیم بهترین‌ها را برای شما گردآوری کنیم.

فهرست اصلی