همه ما رؤیاهایی در سر داریم و مایلیم آنها را به واقعیت تبدیل کنیم. بسیاری از محدودیت‌های خودساخته و یا تحمیل شده از بیرون، ما را از رؤیاها و آرزوهایی که سال‌ها در حسرتشان بوده ایم دور می‌کنند و ما را وادار به تسلیم در برابر شرایط موجود می‌سازند. نگرانی از دست دادن کار، از بین‌رفتن موقعیتی که در آن به سر می‌بریم و یا آدم‌های پیرامونمان، ترس از امتحان کردن تجربه‌های جدید، همه و همه ما را از تصمیمات بزرگ دور می‌سازند، ما باید باور کنیم که قادر به تغییر شرایط هستیم و می‌توانیم شغل، حرفه، تحصیلات، مهارت‌ها، علایق، دوستان، محل کار، مکان زندگی، نوع لباس پوشیدن، اتومبیل و وضع مالی خود را تغییر دهیم.
می‌توانیم مدیر موفق، کارمند شایسته، کاسب پولدار، دانشمند برجسته و یا هنرمندی پرآوازه شویم. فقط باید بپذیریم که قادریم شرایط موجود را تغییر دهیم و برای این همه، فقط نیاز به افزایش آگاهی داریم. کتاب‌های روانشناسی و توسعه فردی بهترین راه برای افزایش آگاهی است که ما مجموعه ای از این کتاب‌ها را جهت هرچه موفق‌تر شدن شما منتشر کرده‌ایم.

فهرست اصلی