موفقیت مالی در اغلب مواقع به توان بازاریابی بستگی دارد. چنانچه تقاضای کافی برای کالاها و خدمات وجود نداشته باشد تا شرکت بتواند از آن سودی حاصل کند، وظایف مالی، عملیاتی، حسابداری و دیگر وظایف کسب وکار واقعاً اهمیتی نخواهد داشت. اما بازاریابی کار مشکلی است و برای بسیاری از شرکت‌هایی که موفق بوده اند، نقش پاشنۀ آشیل را داشته است. یکی از کوتاه ترین تعاریف خوب بازاریابی عبارت است از «برآورده کردن نیازها به شکلی سودآور». انجمن بازاریابی آمریکا این تعریف رسمی را ارائه کرده است: بازاریابی عبارت است از یک وظیفۀ سازمانی و مجموعه ای از فرایندها برای ایجاد، انتقال و ارائۀ ارزش به مشتریان و برای مدیریت روابط مشتری به گونه ای که سازمان و ذینفعان هر دو از آن سود برند. بازاریاب‌ها باید از مهارت‌های کمی و کیفی متنوع و نگرش‌های کارآفرینانه برخوردار باشند و در مورد اینکه بازاریابی چگونه می تواند در سازمان آنها ارزش ایجاد کند، درک عمیق داشته باشند. این درک عمیق میسر نخواهد شد مگر با مطالعه و افزایش آگاهی. انتشارات مبلغان سعی بر آن داشته است که با گردآوری کتاب‌هایی علمی و تخصصی در این حوزه این نیاز مهم جامعه را برطرف نماید.

فهرست اصلی