ضرب المثلی بین اهالی کسب و کار وجود دارد که می گوید از هر 100 استارت آپ، 90 تای آنها ناموفق می شوند. این بدان معنا نیست که نباید استارت آپ های جدید تأسیس کرد، و یا نباید به سمت این موج فراگیر حرکت کرد، بلکه شناخت قواعد و چارچوب های بنا کردن استارت آپ، و پیروی از اندیشه هایی که امکان موفقیت را افزایش می دهند، ضروری است. از این رو، در دنیای آکنده از وسوسۀ استارت آپ ها پیدا   کردن یک ساحل امن و خلق یک مفهوم تجاری به عنوان زیربنای یک سازمان موفق، نیاز به دانش و شناخت عمیقی از شیوه ها و کارکردهای شرکت های نوپا دارد. به عنوان کارآفرین اولین قدم شما برای راه اندازی یک کسب و کار و ایجاد بستری برای درآمدزایی، مطالعه و پژوهش است. در این راه ما شما را تنها نخواهیم گذاشت.

فهرست اصلی