اقتصاد، علمی است كه شیوه تصمیم‌گیری مردم و جوامع برای حداكثر بهره‌مندی از منابع محدودشان را بررسی می‌كند. از آنجا كه هر كشور، هر كسب‌و‌كار، و هر فردی باید از پس محدودیت‌ها برآید، اقتصاد واقعاً و به معنای دقیق كلمه، همه جا حضور دارد. اقتصاد رفتار افراد و بنگاه‌ها را تحلیل می‌كند، عملكرد نهادهای اجتماعی و سیاسی را بررسی می‌كند تا معلوم سازد كه آنها با چه درجه‌ای از مطلوبیت، منابع محدود بشریت را به كالاها و خدماتی تبدیل می‌كنند كه خواسته‌ها و نیازهای انسان را به بهترین شكل برآورده سازند. برای درك بهتر موقعیت اقتصاد امروزی و نوع سیاست و تغییرات نهادینی كه می‌توانند موجب بهترین بهبودها و اصلاحات شوند، شما باید نگاهی به گذشته و تاریخچه اقتصاد بیندازید و ببینید كه بشریت چگونه به وضعیت فعلی خود رسیده است. برای این كار، با ما همراه باشید.

فهرست اصلی