انتشارات مبلغان جهت سهولت دسترسی به ادعیه، زیارات و سایر مضامین مذهبی، کتاب‌هایی را با قطع جیبی با عناوین متفاوت منتشر کرده است. این کتاب‌های کوچک همراه، جهت استفاده شخصی و یا هدیه دادن به دیگران و حتی اهدا برای آرامش روح عزیزان از دست رفته مناسب بوده و قابل استفاده می باشد. خط خوانا، تذهیبات چشمگیر و چاپ رنگی نفیس بر روی کاغذهای گلاسه از ویژگی‌های اصلی این کتاب‌ها می باشد. امید است که مورد حسن توجه مخاطبان قرار گیرد.

فهرست اصلی