با کتاب های آموزش فروش – بهترین کتاب های آموزش فروش و بازاریابی، کتاب آموزش فروشندگی در کنار شما هستیم، از محصولات صفحه کتاب های آموزش فروش موفق دیدن کنید و به راحتی محصولات موردنظرتان را ثبت سفارش کنید. امروزه دغدغه تولید به دغدغه فروش تبدیل شده است. از شرقی‌ترین نقطه آسیا تا غربی‌ترین نقطه آمریكا در كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، مزارع و حتی رودخانه‌ها همه مشغول تولیدند. اینكه چه‌چیزی در كجا و چگونه تولید می‌شود، دیگر سؤال اساسی نیست. اینكه چه‌چیز، كجا و چگونه فروخته می‌شود سؤال اصلی است.

بازاریابی امروز، بازاریابی براساس تبلیغات، روابط‌عمومی، ترویج فروش و فروش شخصی است و بیشترین فشار بردوش فروشندگان قرار دارد كه بیشترین ساعات عمر خود را صرف یادگیری، بازآموزی و تجربه‌كردن روش‌هایی می‌كنند كه بتوانند در كمترین زمان ممكن، بیشترین قراردادهای فروش را منعقد كنند. بدین منظور كتاب‌هایی را منتشر کرده‌ایم كه نویسندگان آن در كنار تجارب موفق خود، چارچوب‌هایی تئوری را مطرح كنند كه در هنگام عمل، قابل پیاده‌شدن و بهره‌برداری باشند.

فهرست اصلی